top of page

Visitem la Planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès


És una planta de tractament de matèria orgànica i residus vegetals que dóna servei a alguns municipis metropolitans. S’obté compost, una esmena o adob orgànic que es pot emprar tant en jardineria com en agricultura.


Dades de la planta:


• Pot tractar 7.000 tones de FORM (Fracció Orgànica de Residus Municipals) i 6.000 tones de fracció vegetal.


• La instal·lació ocupa una superfície de 12.000 m2.


• En funcionament des del 2001, la planta es va adherir al sistema metropolità de gestió de residus l’any 2009 i dóna servei a Sant Cugat del Vallès i a municipis propers.


• Abans de tractar els residus orgànics, s’aplica un procés de triatge per extreure’n els impropis. A continuació, la matèria orgànica es barreja amb altres materials, com ara residus de jardineria o residus orgànics de grans productors procedents dels mercats, per exemple. Quan s’hi afegeixen els residus de poda i jardineria, abans de mesclar-los, es trituren per facilitar-ne la descomposició posterior (compostatge).


• La instal·lació forma part del conjunt de plantes metropolitanes de tractament de residus municipals.


Ens han explicat quines coses van al contenidor gris (de fet molt poquetes coses).


Hem reflexionat sobre el fetque si llencem el material orgànic a on no toca, ja no es pot aprofitar per fer el compost que fan a les plantes dedicades a aquesta finalitat, i només estaríemengrossint les muntanyes d'escombraries.


Seguidament, amb les nostres armilles, hem pogut visitar les diferents parts de la planta, on fan un primer cribratge, on fan després un segon, on van a parar els munts de matèria orgànica i es va descomponent, on van a parar els líquids que provenen d'aquestes deixalles...


Inclús hem vist un biofiltre que s'encarrega de filtrar molts dels fums que emet aquesta matèria en descomposició.


Beneficis ambientals:

Les restes vegetals i les de menjar que ja no podem aprofitar es convertiran en compost, que és una mena d'adob que s'utilitza en l'agricultura i la jardineria. D'aquesta manera,

ja que no consumim matèries primeres noves, contribuïm a fer que el cicle dels residus

i recursos no s'acabi mai!


AMB @compartimunfutur53 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page