top of page
Stationary photo

educar
en família

fondo-web-hs.png
fondo-web-hs.png

Qui som

La Coordinadora Catalana pel Reconeixement i la Regulació del Homeschoolinga neix l'any 2007 amb un grup de famílies que opten per educar els seus fills integralment. És una associació creada sense ànim de lucre on els objectius principals són:

  • Treballar per la regulació i el reconeixement de l'educació en Família a Catalunya i a l'Estat Espanyol.

  • Coordinar totes les famílies que opten per aquest model educatiu a tot el territori català.

Segons els estatuts, els fins de l’associació són:

  1.  Aconseguir el reconeixement i la regulació de l’Educació en Família a Catalunya. No treballem pel reconeixement ni la regulació de les escoles lliures o alternatives, tot i que puguem, ocasionalment, compartir estratègies amb elles.

  2.  Aconseguir els mateixos drets dels menors educats en família que els escolaritzats, sense discriminació d’edat ni altres. condicionants per l’obtenció del títols acadèmics i demés drets

  3.  Donar suport a totes les famílies que practiquen l’Educació en Família afectades per les lleis educatives aplicables al territori català.

  4.  Facilitar informació sobre l’Educació en Família.

  5.  No vincular-se ni ser portaveu de cap moviment polític, confessional ni pedagògic.

  6. Col·laborar, associar-se i/o federar-se amb altres grups catalans, estatals o estrangers, que tinguin els mateixos fins.

  7. En queda exclòs tot ànim de lucre.

fondo-web-hs.png

Què és educar en família?

Significa assumir de forma integral l’educació dels nostres fills i de les nostres filles, tant en els aspectes de l’adquisició de coneixements i d’habilitats, com en la transmissió de valors i principis sense delegar cap d’aquestes funcions en institucions educatives, cosa que no exclou que es puguin posar en contacte amb professionals o especialistes per ampliar la seva educació.

Les famílies que eduquen a la llar o en família (en endavant EeF) provenen de tot tipus d’orígens, de nivells de formació, de poder adquisitiu i de creences. Algunes segueixen l’educació a la llar tot evitant ja les escoles bressol; d’altres desescolaritzen per diferents problemes o dificultats, però per a totes el factor comú és la creença que l’educació ha de respondre a un ventall de necessitats, d’interessos i d’estils individuals d’aprenentatge de cada nen o nena.

La desescolarització dels infants contra la seva voluntat, per racisme o homofòbia, o per segregar-los de la comunitat, no està dins del marc de l’educació en família. Tampoc ho està mantenir-los a casa sense oferir-los una experiència educativa alternativa. L’educació integral en família es basa en la comunitat, per això no aïlla del medi, ni tendeix a la sobreprotecció dels infants.

 

L'educació en família és una alternativa més a l'educació escolar presencial. És un camí diferent per aconseguir la formació integral dels joves del nostre país, que en aquest moment necessita noves idees per sortir del cul de sac on es troba per la crisi social, de família, de valors, etc. L'EeF no és “la solució” a la crisi educativa, però és una alternativa vàlida per un determinat sector de la nostra societat, que per diverses circumstàncies no encaixa a l'escola presencial. Per tant, és complementària a l'escola, no pas contrària.

Els països més avançats en matèria educativa, els que ens poden servir de referents, tenen reconeguda i regulada l’EeF. Esperem que el primer pas donat a Catalunya ajudi la resta de comunitats de l’estat espanyol a avançar ben aviat en aquesta línia.

Si la Unió Europea és com un estat global en matèria econòmica, en moviments de persones i mercaderies, en regulacions tècniques, industrials, etc... per què aquestes diferències en legislació educativa referent a l'EeF?

SEGUEIX-NOS A INSTAGRAM

bottom of page