top of page

QUI SOM

La coordinadora Catalana pel Reconeixement i l'Educació en família neix l'any 2007 amb un grup de famílies que opten per educar els seus fills integralment. És una associació creada sense ànim de lucre on els objectius principals són:

-Treballar per la regulació i el reconeixement de l'educació en Família a Catalunya i a l'Estat Espanyol.

-Coordinar totes les famílies que opten per aquest model educatiu a tot el territori català

Segons els estatuts, els fins de l’associació són:

1 - Aconseguir el reconeixement i la regulació de l’Educació en Família a Catalunya. No treballem pel reconeixement ni la regulació de les escoles lliures o alternatives, tot i que puguem, ocasionalment, compartir estratègies amb elles.

2 - Aconseguir els mateixos drets dels menors Educats en Família que els escolaritzats, sense discriminació d’edat ni altres condicionants per l’obtenció del títols acadèmics i demés drets

3 - Donar suport a totes les famílies que practiquen l’Educació en Família afectades per les lleis educatives aplicables al territori català.

4 - Facilitar informació sobre l’Educació en Família.

5 - No vincular-se ni ser portaveu de cap moviment polític, confessional ni pedagògic.

6 - Col·laborar, associar-se i/o federar-se amb altres grups catalans, estatals o estrangers, que tinguin els mateixos fins.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 Comissió de benvinguda

Fes click sobre la teva zona per contactar

bottom of page