top of page
Niña bonita

PREGUNTES FREQÜENTS

 

Què és el homeschooling?

Homeschooling engloba totes les formes d'educar fora del sistema escolar. Els pares es fan responsables íntegrament de l'educació dels seus fills, també en l'àmbit acadèmic i formatiu.

Dins d'aquesta opció existeixen moltes formes de portar a terme aquesta educació no escolaritzada. Existeixen tantes formes d’educar a casa com famílies, aquesta opció permet adaptar l'activitat formativa a les necessitats de la família.

Existeixen famílies que literalment traslladen l’escola a casa seguint els mateixos horaris, matèries, currículum, ritme, etc, que el sistema escolar, acompanyats i dirigits pels seus pares. I també existeixen famílies que no segueixen currículum escolar, ni parcel·len el temps d’aprenentatge, segueixen el ritme i forma d’aprenentatge dels seus fills, etc. I també hi ha qui crea un estructura a mig camí, seguint currículum però metodologia diferent, qui posa més èmfasi en l’ensenyament de les arts, qui fa horaris flexibles, qui fa currículum estranger, etc…

El Homeschooling abraça totes les formes educatives fora del sistema institucional escolar.

Què és unschooling?

Unschooling és una forma d’educar a casa, una filosofia pedagògica dins del homeschooling que principalment no diferencia l'aprenentatge de la vida.

No segueixen horaris, ni currículum, ni metodologies d'ensenyament per acompanyar als seus fills. La seva filosofia es basa en acompanyar als seus fills en tot moment i tots els aspectes de la vida, que l'aprenentatge es dona en qualsevol lloc i moment, no es pot classificar, endreçar ni parcel·lar.

Què no és homeschooling?

- Homeschooling no és educar als fills a casa dels 0 als 6 anys, ja que la obligatorietat d’escolarització reglada és dels 6 als 16 anys.

- Homeschooling no és estar escolaritzat però seguir l’escola telemàticament, és a dir, seguir les classes on-line del sistema educatiu reglat.

- Homeschooling no és estar escolaritzat en una escola lliure, homologada o no.

- Homeschooling no és delegar l'educació en un tutor, escola o sistema educatiu.

Què és el més positiu de l’Educació en Família?

És una opció que et permet oferir una educació flexible en horari i estructura que aculli les necessitats de la família, dels nens i nenes principalment, en ritme i forma d’aprenentatge, i també dels pares per com acompanyar als seus fills de forma relaxada.

Permet una educació més individualitzada, centrada en l'infant. Una gran avantatge per a infants amb ments diferents.

Permet un educació sense la tensió de seguir un sistema amb exàmens i deures, fent que l'infant es centri només en l'aprenentatge i no en la demostració del seu nivell educatiu.

L’infant s’enfoca en la forma més òptima i en el què realment vol fer fent que el seu aprenentatge sigui més efectiu.

Utilitzem l’entorn i les activitats que se'n deriven per aprendre, fent l’aprenentatge més vivencial, menys teòric.

La socialització és lliure, tenim més facilitat de poder socialitzar amb persones de diferents edats, en diferents moments del dia, en la freqüència i durada que l'infant realment necessiti. En el dia a dia ens trobem amb moltes situacions diferents en que la socialització es dona de forma natural i lliure.

Quins desavantatges hi ha?

El fet de no ser una opció regulada ens deixa al col·lectiu en una inseguretat jurídica que, moltes vegades, genera angoixa a les famílies. 

Pel mateix motiu tampoc tenim opció a titulació tot i que es poden aconseguir de diferents maneres com un expliquem més endavant.

Per on començo?

Tant si desescolaritzeu com si és una opció que valoreu des del principi, recomanem un espai per pensar en com voleu fer escola a casa. Revisar les necessitats de la família, observar els infants, i segons les edats i etapes de desenvolupament identificar necessitats, i reflexionar de quina forma voleu acompanyar-les.

Hi ha moltes formes de acompanyar, metodologies, filosofies i pedagogies, reviseu i trieu la que us satisfaci i compleixi les vostres necessitats millor.

Es necessita algun títol o formació per educar a casa? Has de ser mestre per educar a casa?

Com que és una opció al marge del sistema, no és necessari res, ni ser mestre ni acreditar formació. 

A nivell individual, valoreu si voleu investigar i formar-vos en pedagogies afins a la vostra forma de pensar i educar.

Un convenciment que compartim els homeschoolers és que no es tracta de saber-ho tot, abans que ells, per a poder-los-hi ensenyar, sinó tenir la motivació i predisposició de aprendre amb ells.

El mite de “si no ets mestre no pots ensenyar als teus fills” el desmunten la majoria de famílies homeschoolers, ja que en aquestes no hi ha mestres entre els pares.

Tenir ganes d'aprendre, motivació i entendre que la educació no cal que sigui magistral com abans, pot relaxar l’angoixa del dubte. Oferir recursos, treballar amb materials, llegir junts, aprendre junts, oferir experiències, són recursos que no impliquen la necessitat de saber-ho tot.

Els currículums i continguts escolars estan a l'abast i poden servir de guia en un moment donat per oferir recursos i materials adients.

També, en l'era de les xarxes que vivim és fàcil trobar recursos i materials, adaptats per edats i etapes de desenvolupament. Així com cursos que poden acompanyar als pares en àrees específiques com lectoescriptura, matemàtiques, idiomes, etc.

TITULACIÓ:

 

Com poden obtenir un títol homologat?

El Homeschooling al ser una opció al marge del sistema no té accés a la titulació de forma específica, és a dir, no ens fan exàmens concrets a edats concretes per a que podem validar els coneixements que tenen els infants.

 

Les formes per obtenir titulació homologada són molt variades:

 • Incorporar-se a 4t d’ESO. Incorporar-se a l’educació presencial homologada a 4t d’ESO i fer els exàmens corresponents, aprovar-los i obtenir el títol.

 • Als 17 anys presentar-se a les proves d’accés per accedir a Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà. Això no serveix per obtenir el títol de la E.S.O. sinó per accedir a estudis reglats que li permeten accedir a un títol. Un cop supera la prova el jove ha de triar una formació de grau mitjà per incorporar-se al sistema reglat. Quan acabi pot seguir la Formació Professional de Grau Superior i posteriorment, si volgués, podria accedir a la Universitat.

 • Als 19 anys presentar-se a les proves d’accés per a Cicles Formatius de Grau Superior. Això no serveix per obtenir el títol de la E.S.O. sinó per accedir a estudis reglats que li permeten accedir a un títol.

 • Matricular-se a CIDEAD o l’IOC. Aquestes escoles a distància són reconegudes a España, per tant expedeixen els títols homologats. Però per accedir necessites certs requisits. 

 • Obtenir titulació estrangera:
   

 1. Matricular-se a una escola a distància amb seu estrangera. N’hi ha que operen a Espanya, com per exemple: Clonlara, Epysteme, Instituto del Pacífico,etc. Informar-se molt bé abans, ja que no totes garanteixen convalidació, tenir clar què ofereixen i garanties.

 2. Accedir directament a la Open University. No és necessària cap titulació prèvia. 

SOCIALITZACIÓ:

 

Com socialitzen els nenes educats a casa?

La socialització és el procés pel qual una persona s'adapta i interioritza el seu entorn i la cultura del grup social on viu en societat incorporant els elements socioculturals que se li posen a l'abast, fent-los propis i establint, en relació a la seva manera de ser, la importància que exerciran en la seva vida quotidiana i que, finalment, col·laboraran a construir la seva identitat.  (https://ca.wikipedia.org/wiki/Socialitzaci%C3%B3)

La socialització és una necessitat per tant els pares homeschoolers l’atenem com qualsevol altra. El primer agent socialitzador és la família i és l’intermediari principal per l’acostament a la cultura en la que viu l’infant.

El fet de fer escola a casa beneficia la socialització i immersió social perquè els infants viuen la vida quotidiana del seu entorn dia a dia permetint-li empapar-se d’aquesta. Anar al mercat, a correus, a hisenda, etc, acompanyant la seva família permet l’infant submergir-se en la societat que viu i el seu funcionament de forma natural. Relacionar-se amb tot tipus de persones, no només amb els seus iguals, també enriqueix la seva socialització.

A part, per a que l’infant es trobi amb els seus iguals hi ha diverses possibilitats, des de la coordinadora organitzem trobades de famílies homeschoolers per territori, activitats per a que es donin grups d’aprenentatge, activitats i trobades familiars. També podeu facilitar la socialització local, en el propi barri o poble, a través de les activitats extraescolars, grups de trobada, esplai, campaments, etc…

Hi ha múltiples formes d’oferir una socialització sana i adequada a la edat i etapa de desenvolupament de l’infant.

Diversos estudis avalen que la socialització en infants homeschoolers és igual, inclús superior que la dels nens escolaritzats (Veure aquesta investigació: https://ghex.world/wp-content/uploads/2018/10/la_socializacion_en_el_homeschooling_Spanish-Maria-Bellmunt.pdf )

 

ECONOMIA:

Com s’organitzen les famílies homeschoolers econòmicament?

Al igual que amb la pedagogia hi ha tantes formes com famílies. Les més habituals són: un dels dos progenitors no treballa, els dos progenitors treballen a temps parcial tornant-se, un progenitor té una feina fixa i l’altre un treball flexible en horaris i dedicació, els dos progenitors tenen treballs flexibles amb horaris flexibles, etc.

El perfil econòmic, al contrari del que es pensa normalment, és molt variat, aquesta opció abraça molts nivells econòmics, no només els més elevats.

Educar a casa ofereix la oportunitat de viure de forma diferent no només l’educació, també l'economia i la organització econòmica a casa. Preferim veure-ho com una oportunitat que no com una desavantatge.

 

ASSOCIACIÓ:

Com ens podem associar?

Els principals requisits per a poder-vos associar a la Coordinadora són que visqueu a Catalunya i que estigueu educant els vostres fills en família, matisant que entenem les “escoletes” com una manera alternativa d’educar, però no com a Educació en Família (EEF). També cal que estigueu d’acord amb els nostres estatuts i amb l'objectiu final que és aconseguir un marc legal per a la nostra opció educativa. La quota anual des de l’any 2023 és de 25€ per família.

Per a fer-vos socis us calen dos passos:

 1. Trobar-vos amb alguna família associada per estar informats dels nostres objectius i manera de funcionar.

 2. Rebre l’aval de dues famílies sòcies.

 

Si no coneixeu a cap família sòcia, no passa res. És normal que això passi, sobretot si acabeu d’entrar en el món de l’EEF o si acabeu d’arribar a Catalunya. Per solucionar-ho us podem adreçar als diferents grups de socialització, grups de joc i trobades repartits per Catalunya en els que hi participen moltes famílies de la Coordinadora.

 

Envieu-nos la vostra petició d'informació escrivint a l'adreça de correu de secretaria coordinadoracatalana@gmail.com. Us adreçarem a alguna família de la vostra zona que es posarà en contacte amb vosaltres. 

Si ja fa temps que feu homeschooling i coneixeu diverses famílies associades que us avalin escriviu al mail de secretaria amb l'assumpte: “Alta amb avals” i us enviarem en full d’inscripció corresponent amb la resta d’informació.

 

Què són els avals i per a què serveixen?

Els avals ens permeten  assegurar-nos que la família que vol associar-se ha estat informada dels objectius i funcionament de l’associació així com del que suposa el dia a dia d’una família homeschooler. Per una altra banda nosaltres també podem comprovar que realment la família és conscient de tot el que comporta fer educació en família i que realment es vol comprometre a tenir cura de l’educació dels seus infants havent tingut l’oportunitat de respondre els seus dubtes i neguits. 

Feu cap tipus de seguiment del que aprenen: examens, reunions, treballs? A través de l’associació?

No. Som una associació de famílies on cadascuna s’organitza com vol  i tria la pedagogia que millor encaixa en la seva manera d’entendre l’educació. No funcionem com “escoleta” ni com a escola online, ni escola alternativa.

Quines activitats feu?

Com a associació basada en el voluntariat, totes les activitats que fem són organitzades per les pròpies famílies associades i compartides amb la resta. Cada família decideix si comparteix l’activitat només amb les famílies associades o si obre l’activitat a famílies homeschoolers no associades. 


 

Oferiu assessorament legal?

No. No oferim cap mena de servei legal. Però, en cas extrem, si teniu necessitat d'assessorar-vos legalment perquè heu rebut una citació o la situació de la vostra canalla és especialment complicada, podem posar-vos en contacte amb una advocada especialitzada en homeschooling. Cal aclarir que no tindreu cap mena de tracte de favor amb ella malgrat que nosaltres us hi adrecem.

 

Bibliografia sobre homeschooling:

 

 • “Relats de homeschooling. Catalunya 2007-2017” Coordinadora Catalana pel Reconeixement i la Regulació del Homeschooling.

 • “Educar en Casa día a día” ALE (Asociación para la Libre Educación).

 • "Razones para educar en familia". ALE.

 • “Yo nunca fui a la escuela” André Stern.

 • “Educación y libertad. Una defensa del homeschooling como máxima expresión de la libertad educativa.” Laura Mascaró.

 • "Sin escuela" Laura Mascaró.  

 • "Educar sin escolarizar: algunas consideraciones legales " Laura Mascaró. 

 • "Enseñar a pescar" Laura Mascaró. 

 • “La opción de educar en casa” Madalen Goiria.

 • “10 consejos para homeschoolers: 9 (Serie 10 del homeschool)” Madalen Goiria.

 • “10 caminos que llevan al homeschool: Volume 5 (Serie 10 sobre el homeschool)” Madalen Goiria.

 • "10 preguntas que se plantea quien vive el homeschool (Serie 10 sobre el homeschool nº 8)" Madalen Goiria i Laura Mascaró

 • “Ayudando a las familias a ser libres” Pat Montgomery.

 • "Educar en Família Un repte que genera passió." Anna Ferrer.

 • "Pequeños Pasos" Paloma Estorch. 

 • “Homeschooling ¿Por dónde empiezo?: Con niños de 0 a 6 años”. Paloma Estorch.

 • “Boletín Paideia en familia I y II: Si haces homeschooling, en este boletín encontrarás la compañía que necesitas en tu día a día. (Boletines Paideia En Familia nº 1)” Paloma Estorch.

 • "Fuera del Sistema Escolar: Homeschooling, Innovación Educativa" Maria Bellmunt.

 • "Nosotros los Homeschoolers" Joan Escriu.

 • "Educar en familia, nociones básicas de tipo práctico" Ipe Ibarlucea.

 • "Vivir sin cole" Núria Aragón Castró (Sibila).

 • "Mis hijas NO van al colegio" Silvia Cachia.

 • "A dos voces" Silvia Cachia.

 

Webs d’interès:

https://www.educarenfamilia.org/inici La nostra Web

https://www.educacionlibre.org/ ALE (Asociación por la Libre Educación)

https://madalen.wordpress.com/ Madalen Goiria, advocada

https://orca-alce.blogspot.com/ Blog de Marvan, una de les mares fundadores de la CCRRH

Aparició als mitjans:

 

 

 • El programa "Viu la vida" de Ràdio Mataró, entrevista a Maria Bellmunt (llavors presidenta de la CCRRH) degut a la presentació del seu llibre Fuera del Sistema Escolar, Homeschooling Innovación Educativa 

https://www.ivoox.com/2016-04-19-entrevista-maria-bellmunt-viulavida-audios-mp3_rf_11222777_1.html

 

 • L'Anoia Diari publica una entrevista a famílies anoienques que fan l’escola a casa:

https://anoiadiari.cat/ensenyament/escola-casa-obre-pas-opcio-anoia/


 

 • Versió RAC1 entrevista a Yvonne Laborda per parlar de Homeschooling i Unschooling:

https://www.rac1.cat/versio/blog/no-cal-que-els-nens-vagin-a-lescola-leducacio-a-casa-es-mes-natural.html  

 

 • El País entrevista a Lluís Vives, llavors president de la CCRRH i a la seva família, sobre la seva experiència homeschooler:

https://elpais.com/politica/2016/09/28/actualidad/1475077550_550507.html


 • Compareixença al Parlament de Catalunya (4 d’abril de 2017). La CCRRH hi va ser present de la mà de la Carlota Sala, en representació de totes les famílies que hi formem part. 

https://www.youtube.com/watch?v=tCB8_nSCkVQ (resum d’intervencions)

https://www.educarenfamilia.org/post/2017/04/04/Compareixen%C3%A7a-al-Parlament-de-Catalunya (Resum al nostre blog)

Gravació íntegra al Canal Parlament: https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:15:0:::15,RR,RIR,CIR:P15_ID_VIDEO,P15_ID_AGRUPACIO:7951959,17489


 

 

 • L'educació en família a "L'ofici d'educar" de Catalunya Ràdio. Entrevista a Carlota Sala, membre de la CCRRH, i l’Anna Ferrer, una de les mares fundadores de l’associació:

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lofici-deducar/lofici-deducar/audio/965710/

 

 • L'educació en família i la CCRRH al Vilaweb. Entrevista a diverses famílies de l’associació, entre elles una de les mares fundadores de la mateix, la Marleen Vandewiele.

https://www.vilaweb.cat/noticies/aprendre-sense-anar-a-lescola/

 

 • Tertúlia sobre Homeschooling al programa En Voz Alta, de RNE, amb la pariticipació d’Yvonne Laborda i Madalen Goiria:

https://www.rtve.es/play/audios/el-canto-del-grillo/eva-educar-casa-2017-12-22t01-48-065571339/4386000/

 

 • Entrevista de “Oh Mother Where Art Thou” a Ana Álvarez-Errecalde, membre de la CCRRH, sobre unschooling:

https://ohmotherbarcelona.com/2018/11/09/unschooling-an-alternative-education-ana-alvarez-errecalde-ep4/


 

 • "Son 4 dies" de Ràdio 4 parla sobre homeschooling entrevistant a Lluís Vives, llavors president de la CCRRH, i la Glòria Augusto i Aranzazu Colom, mares associades (des del minut 32)

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SSON4DI/mp3/6/5/1548498528156.mp3

 

 • “En Directe” de Ràdio 4 entrevista a Carlota Sala, llavors presidenta de la CCRRH, sobre homeschooling després del confinament (14-01-2020). (Els primers 20 minuts)

https://www.rtve.es/play/audios/en-directe-a-radio-4/directe-radio-4-14-09-20-2a-hora/5662445/

bottom of page