Preguntes Freqüents

 

És legal fer homeschooling a Catalunya?

A Catalunya la nova llei d’educació (LEC), la Llei 12/2009 de 10 de juliol, recull una nova modalitat educativa: l’escolarització/educació obligatòria no presencial. En aquesta modalitat ens encabim les famílies que eduquem/escolaritzem a casa.

A la resta de l’Estat ni és legal ni il·legal. Simplement hi ha un buit a les lleis d’Educació. La majoria de famílies s’emparen en el dret constitucional que tenen els pares en escollir l’educació dels seus fills.

 

Què és el més positiu de l’Educació en Família?

L’educació personalitzada de l’infant

Evita el fracàs escolar

Adaptació a les necessitats del nen: superdotats, dislèctics, ansietat escolar…

 

Quins desavantatges hi ha?

La família ha de replantejar-se la seva vida, els seus horaris, les seves feines…

Econòmicament, en general, la família ha de passar amb un sou o dos mitjos sous. Sempre hi ha d’haver un dels pares amb els nens.

 

Si vull desescolaritzar, a qui m’haig de dirigir?

Al centre on van els teus fills. Envies una carta explicant que a partir d’una determinada data els teus fills causaran baixa del centre. Res més. Així no et podran acusar d’absentisme.

 

Poden portar-me a judici?

Poden, però no és el normal. Abans tindràs una visita dels Serveis Socials i, després, una citació amb el jutge.

 

Si anem a judici, què ens pot passar ?

Que t’obliguin a portar el teu fill a escola.

 

Quins resultats obtenen la majoria de nens educats a casa?

Bons resultats acadèmics, un bon equilibri emocional i excel·lents estratègies per a socialitzar-se.

 

Es necessita algun títol o formació per a educar a casa?

No, cap. No es necessiten ni titulacions, ni cap requisit econòmic. Totes les famílies poden educar als seus fills, només necessiten la voluntat i la constància. Hi ha molta informació a biblioteques, internet, etc. Podeu fer aquest viatge junt amb els vostres fills amb tranquil·litat. Anireu aprenent amb ells.

També és possible contar amb ajuda externa per a alguna matèria.

 

És fàcil adaptar-se a aquesta nova realitat?

Segons la família. Molts cops, al principi, és decepcionant perquè tens unes expectatives que vénen imposades per l’educació que tu has rebut.

Però les habilitats educatives pare-fill milloren amb el temps sense necessitat de guies, ni de procediments estandarditzats.

 

Com puc solucionar la socialització?

Inscriu-lo en alguna activitat com música, esports, teatre, etc. A més, segur que té veïns o amics al barri.

 

Com poden obtenir un títol homologat?

  1. Incorporar-se a 4t  d’ ESO.

  Incorporar-se a l’educació presencial homologada4t d’ESO. Fer els exàmens corresponents, aprovar-los i obtenir el títol.

  2. Matricular-se a CIDEAD o el IOC.

  Aquestes escoles a distància són reconegudes a España, per tant expedeixen els títols homologats. Per accedir necessites certs requisits.      CIDEAD http://www.cidead.es/

  3. Aconseguir una titulació estrangera:

3.1 Matricular-se a una escola a distància amb seu estrangera. N’hi ha que operen a España, com per exemple: Clonlara, Epysteme, Instituto del Pacífico,etc. Informar-se molt bé abans, ja que no totes garanteixen convalidació,  tenir clar què ofereixen i garanties.

3.2 Accedir directament a la Open University . No és necessària cap titulació prèvia.

  4. Esperar-se als 18 anys, i presentar-se per lliure als exàmens de la E.S.O. Però si es té  16 anys i un contracte de treball, també et pots  presentar.

  5. Als 17 anys, presentar-se a les proves d’accés per accedir a Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà.

  6. Als 19 anys, presentar-se a les proves d’accés per a Cicles Formatius de Grau Superior.